วิธีการทดสอบ 6 วิธีที่จะช่วยทดสอบคุณภาพของคอนกรีต

วิธีการทดสอบ 6 วิธีที่จะช่วยทดสอบคุณภาพของคอนกรีต

คอนกรีตเป็นวัสดุผสมที่ประกอบด้วยส่วนผสมที่ละเอียดและหยาบกร้านรวมเข้ากับซีเมนต์เหลว (ซีเมนต์เพสต์) ที่จะแข็งตัวเมื่อผ่านไปในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมักประกอบด้วยสารยึดเกาะที่มีส่วนผสมของปูนขาว เช่นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แต่บางครั้งก็ประกอบด้วยซีเมนต์ไฮดรอลิกอื่น ๆ เช่น ปูนแคลเซียมอลูมิเนต ซึ่งมีความแตกต่างจากคอนกรีตชนิดอื่นที่ไม่ได้ประกอบด้วยซีเมนต์ รวมถึงคอนกรีตแอสฟัลต์ที่มีสารยึดเกาะบิทูเมนซึ่งมักใช้กับพื้นผิวถนนและพอลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้โพลีเมอร์เป็นสารยึดเกาะ


เพื่อกำหนดคุณภาพของคอนกรีต คุณจะต้องทำการทดสอบคุณภาพของคอนกรีตก่อน นี่คือวิธีการทดสอบคุณภาพทั่วไป 6 วิธีสำหรับการทดสอบคอนกรีตก่อนและหลังการหล่อคอนกรีตในไซต์งาน


1. ทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตก่อนออกจากโรงผสมและก่อนนำมาใช้งาน


การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตเพื่อทดสอบความสามารถในการทำงานของคอนกรีตนั้น หลังจากผสมคอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องนำตัวอย่างของคอนกรีตสดไปทดสอบค่ายุบตัวและทดสอบความแข็งแรงทางแรงกดด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าคอนกรีตที่ผสมมีคุณภาพตามต้องการก่อนที่จะถูกปล่อยออกจากโรงงานผสมคอนกรีต โดยเมื่อมาถึงไซต์งาน จะต้องมีการทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตอีกครั้ง แต่จะต้องมีการทดสอบอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิสอบเทียบก่อน


2. ทดสอบความแข็งแรงทางแรงกด


ต้องมีการนำตัวอย่างแท่งหรือลูกบาศก์คอนกรีตสามตัวอย่างมาทดสอบสอบความแข็งแรงทางแรงกด แต่สามตัวอย่างที่เลือกมานั้นไม่ใช่แค่ตัวอย่างทั่ว ๆ ไป โดยต้องมีการทดสอบตัวอย่างพิเศษเพิ่มเข้ามาหากตัวอย่างคอนกรีตสองอันที่ทดสอบนั้นล้มเหลวและมีเพียงตัวอย่างหนึ่งอันที่ผ่านการทดสอบ ซึ่งหากที่ปรึกษาโครงการไม่พอใจกับผลลัพธ์การทดสอบและต้องการทดสอบตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งรายการ คุณจะต้องมีการทดสอบคอนกรีตภายใน 60 วัน ดังนั้นอย่าลืมเก็บตัวอย่างพิเศษไว้สำหรับการทดสอบเพิ่มเติม


3. ทดสอบการซึมผ่านของน้ำ


การทดสอบการซึมผ่านของน้ำเป็นหนึ่งในการทดสอบเพื่อทดสอบความทนทานของคอนกรีต การทดสอบประเภทนี้จะต้องนำตัวอย่างที่ใช้ทดสอบมาจากองค์ประกอบของโครงสร้างคอนกรีต เช่น ฐานราก, ถังเก็บน้ำคอนกรีต, กำแพงกันดิน เป็นต้น


4. การทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์


การทดสอบนี้เป็นหนึ่งในการทดสอบเพื่อทดสอบความทนทานของคอนกรีตเช่นเดียวกับการทดสอบการซึมผ่านของน้ำ ตัวอย่างลูกบาศก์ที่ใช้ทดสอบต้องนำมาจากคอนกรีตสดที่ได้มาจากไซต์งานและทดสอบเมื่อคอนกรีตมีอายุ 28 วัน


5. ทดสอบค่าการดูดซึมน้ำ


ตัวอย่างลูกบาศก์ทั้งสามจะต้องนำมาจากคอนกรีตสดและเก็บไว้ในถังบ่มเป็นเวลา 28 วันหรือ 24 ชั่วโมงหลังจากที่ตัวอย่างคอนกรีตถูกนำออกจากตัวหล่อและถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับการรับรองโดยตรง


6. ทดสอบการดูดซึมผิวเริ่มต้น


ตัวอย่างสามอันที่ใช้ทดสอบจะต้องนำมาจากคอนกรีตสดในไซต์งานและถูกบ่มในถังบ่มเป็นเวลา 28 วันก่อนที่จะนำมาทดสอบ


ซึ่งการทดสอบการซึมผ่านของน้ำ, การทดสอบการแทรกซึมของไอออนคลอไรด์, การทดสอบการดูดซึมน้ำและการทดสอบการดูดซับพื้นผิวเริ่มต้นล้วนเป็นวิธีการทดสอบเพื่อทดสอบความทนทานของคอนกรีต

 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Concrete

 

https://www.qualityengineersguide.com/top-6-important-quality-tests-of-concrete 

 

06-siripanit_comLAYLA