บทบาทของน้ำมันละหุ่ง สารเคมีอุตสาหกรรม​

เนื่องจากการใช้ปิโตรเคมีเป็นหลักสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การใช้น้ำมันพืชจึงถูกนำไปทดแทนในสถานที่ของเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้ได้พลังงานทดแทนที่ราคาไม่แพงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในหมู่พวกเขาน้ำมันละหุ่ง (Castor Oil) เป็นน้ำมันพืชสีเหลืองซีดที่ไม่สามารถบริโภคได้ มีรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกัน และสกัดจากเม็ดละหุ่ง

 

เมล็ดละหุ่งจะมีน้ำมันอยู่ระหว่าง 40 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถสกัดได้จากการบดด้วยเครื่องกล สกัดด้วยตัวทำละลาย หรือการบดและสกัดร่วมกัน

 

ส่วนประกอบ

น้ำมันนั้นอุดมไปด้วยไตรกลีเซอไรด์และประกอบด้วยสารทั้งในกลุ่มไฮดรอกซิลและกรดริซิโนเลอิก กลุ่มไฮดรอกซิลนั้นจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำมันละหุ่ง ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพนั้นมีความหนืดสูงและสามารถละลายได้ในตัวทำละลายส่วนใหญ่

 

คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำมันละหุ่งก็คือสามารถจัดการได้จากปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม บางปฏิกิริยาสำคัญที่เปลี่ยนน้ำมันละหุ่งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ ได้แก่ ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน ไพโรไลซิส ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน คอสทิคฟิวชั่น อีพอกซิเดชั่น ดีไฮเดรชั่น กระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน ซัลโฟเนชั่น พอลิเมอไลเซชั่น ไอโซเมอริซึม และไฮโดรไลซิส

 

การนำไปใช้

น้ำมันละหุ่งและอนุพันธ์ของน้ำมันละหุ่งได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าทางการค้าที่สำคัญสำหรับการผลิตสบู่ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันเบรก รวมถึงสี สีย้อม สีเคลือบ หมึก เคลือบพลาสติกทนความร้อน แวกซ์ แว๊กซ์ขัด ไนล่อน ยา น้ำหอม เครื่องสำอาง สิ่งทอ ยา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชีวิตประจำวันอีกมากมาย

เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย น้ำมันละหุ่งจึงได้รับการบำบัดทีละขั้นตอน เช่น การทำให้บริสุทธิ์ การกลั่น การทำให้เป็นกลาง การฟอกสี การกำจัดกลิ่น และกระบวนการแยกไข

 

อาหารและสารกันบูด

ในอุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันละหุ่งสำหรับใช้ในอาหารจะใช้ในวัตถุเจือปนอาหาร การปรุงแต่งรส ลูกกวาด เสมือนสารยับยั้งเชื้อรา และในบรรจุภัณฑ์ รวมถึงธัญพืชต่างๆ ก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้โดยการใช้น้ำมันละหุ่งเพราะสามารถชะลอการเน่าเสียของข้าว ข้าวสาลี และเมล็ดถั่ว

 

การเคลือบสี

น้ำมันละหุ่งถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการใช้เป็นโพลิออลแข็งและการเคลือบ การใช้งานส่วนหนึ่งก็คือในคอนกรีตยูรีเทน เช่น ซีเมนต์และการรวมการก่อสร้างหรือน้ำยาผสมคอนกรีต

 

สารตั้งต้นของสารเคมีอุตสาหกรรม

น้ำมันละหุ่งสามารถแตกตัวเป็นสารประกอบทางเคมีอื่นๆ เนื่องจากมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกค่อนข้างสูง บางครั้งน้ำมันน้ำมันละหุ่งที่ผ่านการกลั่นและทำให้แห้ง จะถูกนำไปใช้เป็นของเหลวอิเล็กทริกภายในตัวเก็บประจุแรงดันสูง

 

การหล่อลื่น

น้ำมันละหุ่งมีคุณสมบัติที่มีความหนืดต่ำกว่าอุณหภูมิที่ดีกว่าและการหล่อลื่นที่อุณหภูมิสูง ทำให้มีประโยชน์ในฐานะน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เจ็ท ดีเซล และรถแข่งนั่นเอง น้ำมันละหุ่งได้รับการแนะนำว่าเป็นสารหล่อลื่นสำหรับปั๊มจักรยานเพราะมันไม่ทำให้ซีลยางธรรมชาติเสื่อมสภาพ

 

แหล่งที่มาของไบโอดีเซล

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันละหุ่งนั้นจำเป็นต่อเป็นองค์กร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับพารามิเตอร์การประมวลผลที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีจากไบโอดีเซล

สารเคมีและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากน้ำมันละหุ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าละหุ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญและมีศักยภาพที่ไม่สามารถบริโภคได้ ซึ่งมีมูลค่ามากในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งชัดเจนว่าน้ำมันละหุ่งจะเป็นแหล่งพลังงานชีวภาพทดแทนสำหรับการผลิตวัสดุที่ใช้งานได้จำนวนมากและความต้องการน้ำมันละหุ่งมีการเติบโตเนื่องจากมีความพร้อมใช้งานง่ายต้นทุนต่ำและการแข่งขันที่ไม่ใช่อาหาร

Sources

https://en.wikipedia.org/wiki/Castor_oil

https://thechemco.com/chemical/castor-oils

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5015816

https://link.springer.com/article/10.1186/s40508-016-0055-8

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0036850419859118 

 

12-siripanit_com-AMM_PURE