โซเดียมแนฟทาลีนซัลเฟตฟอร์มัลดีไฮด์ (SNF) Sodium Naphthalene Sulfonate Formaldehyde (SNF) (ชื่อทางการค้าของศิริพานิชย์คือ Cemflow 80P)​

ลักษณะพิเศษที่สำคัญหลายอย่างของคอนกรีตเป็นผลมาจากอัตราส่วนของน้ำต่อวัสดุประสานที่ใช้ในส่วนผสม ด้วยการลดปริมาณน้ำลงจะทำให้ซีเมนต์เพสต์(หรือน้ำปูนข้น) มีความหนาแน่นสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของเพสต์สูงขึ้นไปด้วย การเพิ่มคุณภาพของเพสต์ให้สูงขึ้นจะทำให้ได้การรับแรงอัดและความต้านทานการโค้งงอสูงขึ้นด้วย การซึมผ่านได้น้อยลง ความต้านทานต่อสภาวะอากาศสูงขึ้น ทำให้แรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตและวัสดุเสริมแรงดีขึ้น ลดปริมาณการเปลี่ยนแปลงระหว่างสภาวะแห้งและเปียกชื้น และลดโอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวจากการหดตัว


ซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ (Superplasticizers) (เกิดจากการผสม Cemflow 80P กับน้ำ)
Superplasticizers หรือที่เรียกกันว่า สารลดน้ำอย่างมาก (High range water reducers) เป็นสารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีตที่ใช้ในกรณีที่ต้องการการกระจายตัวที่ดีของอนุภาคแขวนลอย โพลีเมอร์เหล่านี้ถูกใช้เป็นสารช่วยกระจายตัวเพื่อทำให้วัสดุมวลรวมแยกตัวออกห่างจาก (กรวด ทรายหยาบ และทรายละเอียด) และทำให้พฤติกรรมการไหล(รีโอโลยี่ – rheology) ของวัสดุแขวนลอยดีขึ้น เช่น ในการประยุกต์ใช้งาน การเติมเข้าไปในคอนกรีต หรือมอร์ต้าร์ ช่วยในการลดอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเทของส่วนผสม และช่วยให้สามารถผลิตคอนกรีตชนิดไหลเข้าแบบโดยไม่ต้องจี้เขย่า (Self-consolidating concrete) และคอนกรีตสมรรถนะสูง(High performance concrete) ได้


ผลที่ได้นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเพสต์สดที่กำลังแข็งตัวอย่างมาก กำลังอัดของคอนกรีตจะสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ลดลง แต่อย่างไรก็ดี ยังขาดความเข้าใจในกลไกการทำงานของพวกมันอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะเห็นได้จากในบางกรณีที่มีความไม่เข้ากันของซีเมนต์กับซุปเปอร์พลาสติกไซเซอร์


ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Superplasticizers ก็คือ การเพิ่มกำลังอัดของคอนกรีตในช่วงต้น (50 ถึง 75%) เวลาในการเริ่มเซ็ตตัวอาจจะถูกเร่งให้เร็วขึ้นกว่าปกติถึงหนึ่งชั่วโมง หรือถูกหน่วงให้ช้าลงหนึ่งชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาทางเคมี การหน่วงเวลาบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับขนาดวัสดุมวลรวมของซีเมนต์ที่อยู่ในช่วงระหว่าง 4 – 30 มม. การใช้ซุปเปอร์พลาสติกไซเซอร์ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความตึงผิวของน้ำ และไม่ก่อให้เกิดปริมาณอากาศอย่างมีนัยสำคัญ ข้อเสียหลักในการใช้ซุปเปอร์พลาสติกไซเซอร์คือ การสูญเสียความสามารถในการเทอันเป็นผลมาจากการยุบตัวอย่างรวดเร็ว และความไม่เข้ากันของซีเมนต์และซุปเปอร์พลาสติกไซเซอร์


โซเดียมแนฟทาลีนซัลโฟเนตฟอร์มัลดีไฮด์ (Sodium Naphthalene Sulfonate Formaldehyde - SNF) (ชื่อทางการค้าของศิริพานิชย์คือ Cemflow 80P)


SNF - เป็นผงสีเหลืองอ่อนถึงน้ำตาลอ่อน ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวแบบแอนไอออนิค ถูกใช้อย่างกว้างขวางสำหรับการเตรียมส่วนผสมคอนกรีตแบบไหลอิสระ (free-flowing) และที่สามารถปั๊มได้ (pumpable) ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
SNF - สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสารเร่งการก่อตัว สารป้องกันการแข็งตัว และเป็นสารหน่วงการเกิดปฏิกิริยาเคมี ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่แตกต่างกันไป ด้วยคุณลักษณะที่มีความบริสุทธิ์สูงทำให้วัสดุมวลรวมของซีเมนต์มีการเกิดฟองอากาศน้อย การลดน้ำจำนวนมาก และกำลังอัดเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยทำให้การเคลื่อนตัวและความสามารถในการเทของซีเมนต์ดีขึ้น
SNF - ละลายได้ง่ายในเอทิลีนไกลคอล ไดเอทิลีนไกลคอล กลีเซอรอล และน้ำ ละลายได้เล็กน้อยในแอลกอฮอล์ แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์ นอกจากนี้ SNF ยังถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างมากในหลายอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร พลาสติกและยาง กระดาษ ก่อสร้าง สิ่งทอ น้ำมัน และอื่น ๆ อีกมาก


การใช้งาน
▪ SNF เป็นสารลดน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยในการเร่งการก่อตัวในช่วงแรก และเพิ่มกำลังอัดในตอนท้ายของคอนกรีตและมอร์ต้าร์ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า ซุปเปอร์พลาสติกไซเซอร์ และยังเรียกกันในชื่อ แนฟทาลีนซัลโฟเนตฟอร์มัลดีไฮด์คอนเดนเสท (NSF), PNS และ FDN เป็นต้น
▪ SNF มีความสามารถในการปรับสภาพได้ดีในซีเมนต์หลากหลายชนิด และไม่ทำให้เหล็กเสริมกำลังสึกกร่อน ไม่เป็นพิษ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
▪ SNF ได้ถูกนำมาใช้ในทางหลวง สะพาน อุโมงค์ โครงการกักเก็บน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรือ ตึกสูง วิศวกรรมไฟฟ้า อาคารอุตสาหกรรมและอาคารอยู่อาศัย ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง และคอนกรีตชั้นสูง เป็นต้น

 lignosulphonate

 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Superplasticizer

https://civil-engg-world.blogspot.com/2011/04/sodium-naphthalene-formaldehyde.html

https://www.engr.psu.edu/ce/courses/ce584/concrete/library/materials/Admixture/AdmixturesMain.htm

https://www.rednewswire.com/sodium-naphthalene-sulphonate-formaldehyde-market-growth-drivers-impact-analysis-market-opportunities-by-2023 

 

 

01-siripanit_com-extramix