บทบาทของน้ำมันละหุ่งในตลาดโลก

น้ำมันละหุ่งคือน้ำมันพืชที่สกัดจากเมล็ดละหุ่ง (Ricinus Communis) น้ำมันที่สกัดจากออกมาจะเป็นสี-
เหลืองอ่อนๆเเละมีกลิ่นเพียงเล็กน้อย ผลิตผลของเมล็ดละหุ่งมีน้ำมันสูงถึง50%โดยน้ำหนักซึ่งเป็นไตรกลี-เซอไรด์ที่มีกรดไขมันอยู่ประมาณร้อยละ 90 ริโน

6 กฎความปลอดภัยเพื่อการเก็บรักษาสารเคมีในโกดัง

โรงงานผลิตขนาดต่างๆมักเก็บสารเคมีปริมาณมากไว้ในรูปแบบของแกลอน ถังทั่วไปหรือถัง IBC จัดวางบนชั้น หรือเรียงไว้ในตู้เก็บที่รวบรวมสารเคมีอันตรายมากมายเอาไว้ด้วยกัน นอกเหนือจากความระมัดระวังสูงสุดระหว่างการใช้แล้ว การใส่ใจในความปลอดภัยของโกดังที่เป็นแหล่งรวมสารเคมีจำนวนมากก็เป็นสิ่งสำคัญ กฎความปลอดภัย 6 ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่โกดังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ทุกแห่งควรปฏิบัติตาม

วิธีการทดสอบ 6 วิธีที่จะช่วยทดสอบคุณภาพของคอนกรีต

คอนกรีตเป็นวัสดุผสมที่ประกอบด้วยส่วนผสมที่ละเอียดและหยาบกร้านรวมเข้ากับซีเมนต์เหลว (ซีเมนต์เพสต์) ที่จะแข็งตัวเมื่อผ่านไปในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมักประกอบด้วยสารยึดเกาะที่มีส่วนผสมของปูนขาว เช่นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แต่บางครั้งก็ประกอบด้วยซีเมนต์ไฮดรอลิกอื่น ๆ เช่น ปูนแคลเซียมอลูมิเนต ซึ่งมีความแตกต่างจากคอนกรีตชนิดอื่นที่ไม่ได้ประกอบด้วยซีเมนต์ รวมถึงคอนกรีตแอสฟัลต์ที่มีสารยึดเกาะบิทูเมนซึ่งมักใช้กับพื้นผิวถนนและพอลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้โพลีเมอร์เป็นสารยึดเกาะ

โซเดียมแนฟทาลีนซัลเฟตฟอร์มัลดีไฮด์ (SNF) Sodium Naphthalene Sulfonate Formaldehyde (SNF) (ชื่อทางการค้าของศิริพานิชย์คือ Cemflow 80P)

ลักษณะพิเศษที่สำคัญหลายอย่างของคอนกรีตเป็นผลมาจากอัตราส่วนของน้ำต่อวัสดุประสานที่ใช้ในส่วนผสม ด้วยการลดปริมาณน้ำลงจะทำให้ซีเมนต์เพสต์(หรือน้ำปูนข้น) มีความหนาแน่นสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของเพสต์สูงขึ้นไปด้วย การเพิ่มคุณภาพของเพสต์ให้สูงขึ้นจะทำให้ได้การรับแรงอัดและความต้านทานการโค้งงอสูงขึ้นด้วย การซึมผ่านได้น้อยลง ความต้านทานต่อสภาวะอากาศสูงขึ้น ทำให้แรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตและวัสดุเสริมแรงดีขึ้น ลดปริมาณการเปลี่ยนแปลงระหว่างสภาวะแห้งและเปียกชื้น และลดโอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวจากการหดตัว

Sodium Naphthalene Sulfonate Formaldehyde (SNF)

Many important characteristics of concrete are influenced by the ratio of water to cementitious materials used in the mixture. By reducing the amount of water, the cement paste will have higher density, which results in higher paste quality. An increase in paste quality will yield higher compressive and flexural strength, lower permeability, increase resistance to weathering, improve the bond of concrete and reinforcement, reduce the volume change from drying and wetting, and reduce shrinkage cracking tendencies.

...
...

Blog Page

SIRIPANIT INDUSTRY CO., LTD.​

02 026 3718
081 810 2780​

98/35 Moo2 Klong 11, Rangsit-Nakorn Nayok Rd., Buengnamruk, Thanyaburi, Pathumthani 12110​

All rights reserved © 2019 Siripanit Industry Co.,Ltd.​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

Tel.