บทบาทของน้ำมันละหุ่ง สารเคมีอุตสาหกรรม

เนื่องจากการใช้ปิโตรเคมีเป็นหลักสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การใช้น้ำมันพืชจึงถูกนำไปทดแทนในสถานที่ของเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้ได้พลังงานทดแทนที่ราคาไม่แพงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในหมู่พวกเขาน้ำมันละหุ่ง (Castor Oil) เป็นน้ำมันพืชสีเหลืองซีดที่ไม่สามารถบริโภคได้ มีรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกัน และสกัดจากเม็ดละหุ่ง

ภาพรวมของการใช้สารเคมีในการผลิตยาง

ยางสังเคราะห์มีคุณสมบัติที่ไม่ค่อยดี และมีมูลค่าที่จำกัด ควรมีการแยกประเภทชนิดของวัสดุ และสารเติมแต่งเพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติ และประโยชน์ด้านการค้ามากขึ้น เหมาะสำหรับกระบวนการผลิต และกระบวนการนำไปใช้ ตลาดสำหรับสารเคมีที่ใช้ผลิตยางอาจมีทั้งกระบวนการผลิตทั่วไป และการบริโภคที่ใช้ยางสังเคราะห์ รวมไปถึงตลาดของยางธรรมชาติ อุตสาหกรรมยานยนต์มีผลกระทบอย่างมากต่อความต้องการของสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาง

สีสารหน่วงไฟสำหรับทาไม้

ไม้เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ก่อสร้างบ้าน เเละไฟก็เป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ยิ่งต่อบ้านไม้ เมื่อพูดถึงการรับมือ
กับภัยธรรมชาติที่เป็นเหยื่อในการติดไฟได้ง่ายของไม้เเล้ว มันมีสารหน่วงไฟสำหรับทาบนตัวไม้เพื่อลดการ
ไหม้เเละลดความเสียหายในกรณีที่เกิดไฟไม้

บทบาทของน้ำมันละหุ่งในตลาดโลก

น้ำมันละหุ่งคือน้ำมันพืชที่สกัดจากเมล็ดละหุ่ง (Ricinus Communis) น้ำมันที่สกัดจากออกมาจะเป็นสี-
เหลืองอ่อนๆเเละมีกลิ่นเพียงเล็กน้อย ผลิตผลของเมล็ดละหุ่งมีน้ำมันสูงถึง50%โดยน้ำหนักซึ่งเป็นไตรกลี-เซอไรด์ที่มีกรดไขมันอยู่ประมาณร้อยละ 90 ริโน

6 กฎความปลอดภัยเพื่อการเก็บรักษาสารเคมีในโกดัง

โรงงานผลิตขนาดต่างๆมักเก็บสารเคมีปริมาณมากไว้ในรูปแบบของแกลอน ถังทั่วไปหรือถัง IBC จัดวางบนชั้น หรือเรียงไว้ในตู้เก็บที่รวบรวมสารเคมีอันตรายมากมายเอาไว้ด้วยกัน นอกเหนือจากความระมัดระวังสูงสุดระหว่างการใช้แล้ว การใส่ใจในความปลอดภัยของโกดังที่เป็นแหล่งรวมสารเคมีจำนวนมากก็เป็นสิ่งสำคัญ กฎความปลอดภัย 6 ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่โกดังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ทุกแห่งควรปฏิบัติตาม

...
...

Blog Page